brief 27 dec 2018 van Positief Landsmeer aan waarnemend burgemeester


Landsmeer, 27-12-2018

 

Aan mevrouw van der Stoel, waarnemend burgemeester Landsmeer

p/a Raadhuisstraat 1 te Landsmeer

 

Onderwerp: uw handelwijze en bedrieglijke uitspraken in en buiten de raad.

 

Mevrouw van der Stoel,

U heeft in de openbare raad van 20 december 2018 bepaalde tegenstrijdige, ongefundeerde en ongenuanceerde uitspraken gedaan.  In het vragenkwartiertje sprak u  over uw woord “factfinding” mbt de onrust bij ambtenaren. Vervolgens spreekt u volkomen misplaats bij een andere vraag dat er een  “geweldsincident” zou hebben plaatsgevonden. U rijgt data en niet correcte informatie over jaren aaneen in een uiteenzetting om tot een negatieve beeldvorming te komen. Als u bij ambtenaren over “factfinding” spreekt en bij de anderen regelrechte leugens verspreid en niet ingaat op een “conflict”  dat u in leven hebt geroepen, verontrust mij dat zeer.

In de raad van 22 november is een motie aangenomen waar het college om uitstel wordt verzocht tot het nemen van een besluit met betrekking tot de bestuurlijke toekomst. Volgens de indieners heeft u stappen overgeslagen. Met name het participeren van de inwoners van de gemeente Landsmeer.  Dit impliceert dat u een deel van het raadsprogramma hieromtrent niet correct heeft uitgevoerd. U kunt deze motie ook opvatten als een vorm van een motie van correctie.  U heeft de inwoners van de gemeente Landsmeer op het verkeerde been gezet

U meende correcte gehandeld te hebben. En de naam die onder het uitgestelde concept raadbesluit bestuurlijke Toekomst stond was die van de gemeentesecretaris.  De totaal verschillende belevingen van uw beleving van correct handelen in verhouding tot hoe we met elkaar omgaan, roepen bij mij het beeld op van een olifant in een porseleinkast.

Uw invloed en drammerigheid lijkt mij ongepast voor een waarnemend burgemeester. De schade bij ambtenaren in de gemeente Landsmeer is evident. Ik persoonlijk zie uw handelwijze als een gevaar voor de democratie en burgemeesterschap in zijn algemeenheid.

Ik meen er goed aan te doen u deze brief te geven  en geef u, gezien de ernst van de situatie de gelegenheid hier openbaar op te antwoorden tot uiterlijk 31 december 2018.

 

André La Fontaine, fractievoorzitter Positief Landsmeer.

Afschrift aan Raad en Anderen

 

noot: mevrouw van der Stoel heeft niet gereageerd tot 2 januari 2019