mail van stichting BBMB aan A’dam.


Aan het college van B&W te Amsterdam
CC griffier tav de raad
Stadhuis
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Landsmeer 26-11-2018
Betreft: vraag met betrekking tot herindeling Landsmeer

Geacht College,
Kort geleden hebben wij in het Noord Hollands Dagblad kunnen lezen dat
waarnemend Burgemeester A. vd Stoel zich negatief uitliet over een eventuele herindeling bij Amsterdam. Zij liet weten in de krant “We willen een groene buffer vormen tussen de steden Amsterdam, Purmerend en Zaanstad. Dat Amsterdam een fusie niet zag zitten maakte de keuze nog gemakkelijker”. Zij onderbouwt hiermee de voorkeur van het Landsmeers College, waarom zij uiteindelijk in het collegevoorstel hebben gekozen voor Volendam en Edam.


Het gaat daarbij volgens vd Stoel ook om op die manier onze eigen identiteit te kunnen behouden en te waarborgen…
Waterland wil nog geen keuze uitspreken en gaat misschien voor een referendum met de vraag zelfstandig blijven of aansluiten. Zeevang wordt niet door vd Stoel genoemd maar hoort uiteraard ook bij Volendam en Edam. Bovengenoemde gemeenten worden ook wel de zogenaamde IJsselmeer-gemeente genoemd met een duidelijke eigen identiteit.
Volgens een groot deel van de bevolking van Landsmeer (oorspronkelijk veelal uit Amsterdam afkomstig, door werk bij de scheepswerven in Noord) voelen zich meer Amsterdammer, vandaar dat onze vraag relevant is. Wij hebben vd Stoel om opheldering gevraagd maar geen antwoord ontvangen, daarom de vraag aan u als College.

Onze vraag is, heeft Amsterdam werkelijk bezwaar als wij, Landsmeerders, ons liever willen aansluiten bij Amsterdam? En zo ja wat is daar dan de reden voor?
En koestert Amsterdam ook groene buffers?

Bij voorbaat onze hartelijke dank,
Namens Stichting Breekbouw Mooibouw (behoud van het Dorpskarakter)
voorzitter Debby Mulder Damme (oud Wethouder van de gemeente Landsmeer)
Adres: Stichting BBMB , Kaakberg 6, 1121 RG Landsmeer
Bijlage: 1 kopie van het genoemde krantenartikel NHD
De griffier verzoeken wij om de brief ook aan alle raadsleden tkg toe te zenden.