verkorte versie


Dit zijn de adviezen van de  samenvatting van de antwoordkaarten

7. Advies van respondenten aan de raad

Bloemlezing uit adviezen van de respondenten aan de raad:

1. Heroverweeg de ambtelijke samenwerking met Oostzaan-Wormerland zoals dat uit de enquête uit 2015 als voorkeur van de inwoners van Landsmeer is gebleken.

2. Fuseer niet met gemeente Edam-Volendam vanwege de grote (politieke) cultuurverschillen en de letterlijke afstand tot Landsmeer.

3. Informeer de inwoners van Landsmeer tijdiger, veelzijdiger en gedetailleerder over alle mogelijke opties tot fuseren.

4. Heroverweeg een fusie met Amsterdam.

5. Heroverweeg een ambtelijke fusie tegenover een bestuurlijke fusie