brief OR 2 jan 2019 deadline vertrouwen


Aan het College van B&W Landsmeer

Landsmeer, 2 jan 2019

 

Geacht College,

Op 5 december hebben wij u een brief overhandigd over het opzeggen van het vertrouwen in de WOR-bestuurder, de gemeentesecretaris De heer (naam gemeentesecretaris)

Wij hebben u toen de gelegenheid geboden in beperkte kring maatregelen te treffen en ons hier uiterlijk 28 of 31 december 2018 over te berichten.

Wanneer u niets met ons verzoek zou doen, zo hebben we toen afgesproken, zou dit leiden tot het openbaar maken van onze brief dd 5 december 2018.

Inmiddels is het 2 jan 2019 en hebben wij niets van u vernomen. Zelfs niet dat u niets gaat doen. Wanneer u zo naar burgers of bedrijven zou handelen, zouden we spreken van onbehoorlijk bestuur!

Met uw zwijgen, geeft u ons aan dat u ons verhaal niet serieus neemt. Dit is zeer te betreuren. Vandaar dat wij ons genoodzaakt zien om thans de openbaarheid te zoeken.

Door de ontstane situatie zien wij geen heil in overleg met de WOR-bestuurder, onze gemeentesecretaris. Ook overleg met de (loco) secretaris is voor ons geen optie, op één onderwerp na: het aantrekken van de nieuwe gemeentesecretaris.

Overeenkomstig  de Wet op de Ondernemingsraad, moeten wij door u betrokken worden bij:

  • Het opmaken van de profielschets voor de nieuwe gemeentesecretaris;
  • de brievenselectie, of tenminste één van ons;
  • de OR gaat zelf gesprekken voeren met de kandidaten om u zo een goed afgewogen advies te kunnen geven.

Nogmaals wij zijn zeer teleurgesteld dat u met de door ons aangereikte informatie, onze signalen namens het overgrote deel van de medewerkers, ondersteund door de vertrouwenspersoon totaal niets,  zichtbaars heeft ondernomen.

 

Vriendelijke groet,

 

De OR- Landsmeer