Positief Landsmeer


Over Positief Landsmeer; Wie zijn wij?

Wij durven te kiezen; al meer dan 30 jaar voor het dorpsbelang,

Verschil tussen landelijke politiek of plaatselijke politiek

De wijze waarop de formatie in de landelijke politiek verloopt, toont dubbel en dwars aan dat landelijke politici, eenmaal gekozen, niet luisteren naar de inwoners. De binding met de samenleving zijn zij (bewust of onbewust) kwijtgeraakt en hebben geen gevoel voor wat er écht speelt in onze wijken. Het beste advies is daarom ook ga vooral stemmen en “Stem vooral op de plaatselijke partijen”.

Positief Landsmeer is de enige plaatselijke partij die heel veel ervaring heeft met raadswerk en ook op college niveau.

Wij vinden dat het roer echt om moet. Meer betrouwbaarheid, meer openheid, meer gelijkheid en overleg.

Positief Landsmeer (PL): de plaatselijke politieke partij die een belangrijke factor in de gemeentelijke politiek is. Niet landelijk gelieerd, wel praktisch ingesteld op de plaatselijke situatie van de gemeente Landsmeer, Wij zijn begonnen als “Gemeentebelangen” en via thematisch tussenstappen en samenwerking nu als Positief Landsmeer.  

Omdat wij durven te kiezen, soms tegen de stroom in, komt dat soms vreemd over bij de gevestigde orde. Wij bieden dan ook andere praktische inzichten aan. “Huh?”, denkt de meelopende gemiddelde politicus, “Heeft Positief Landsmeer een andere mening?  Dat kan toch niet?”  Dus wordt vaak bij meerderheid al of niet geluisterd en gaat men over tot de orde van de dag. Er verandert daardoor weinig.

Positief Landsmeer vindt dat het niet goed is gegaan in Landsmeer. De gemeente staat er nog nooit zo belabberd voor; financieel en uitvoeringstechnisch. Dit moet anders.  Na 30 jaar kan het doorbroken worden met deze verkiezingen 2022. Kies voor praktische invulling; voor  Dorpsbelangen èn voor Positief Landsmeer.Positief Landsmeer kijkt kritische naar de besluiten van het College en trekt aan de bel als het nodig is. De belangen van inwoners, verenigingsleven en ondernemers van zowel Landsmeer, Den Ilp en Purmerland staan voor ons centraal bij alles wat we doen. Positief Landsmeer is dan ook een èchte onafhankelijke plaatselijke partij zonder regionale of landelijke sturing of belangen. Ons verkiezingsprogramma is een afspiegeling van datgene, wat zich binnen de gemeente afspeelt en er bij ons dorpelingen leeft. We zijn o.a. kritisch over de steeds maar stijgende OZB, het bouwen van een Resort/toeristenhuizen ipv woonhuizen, verwachte geluidsoverlast van windturbines, bouwen op groene Rietlandjes binnen de bebouwing waardoor kleine kinderen nog minder veilig kunnen spelen en verkwanselen nieuwe bouwplan Breekoever. We zetten ons in om de subsidies voor verenigingen niet verder te laten inkrimpen. We willen bij bouwaanvragen gelijke behandeling over heel Landsmeer en daarmee tegengaan van willekeur.

Positief Landsmeer heeft openheid  hoog in het vaandel staan, Dat houdt in dat er veel meer openheid van zaken moet komen, bij alles wat de burger raakt! Geen participatie (meepraten en meedenken) achteraf!

Voor Positief Landsmeer geldt niet dat u 1 keer per 4 jaar stemt en daarna uw mond moet houden. Positief Landsmeer is daar heel uitgesproken in en gaat niet vanuit een éénmalig mandaat uit per 4 jaar. Het is een constante interactie en overleg met de inwoners.  Inspraak en participatie voor uw leefomgeving.  Als u op ons stemt, mag u er vanuit gaan en erop vertrouwen, dat uw stem blijft tellen en niet alleen maar tot  1x per 4 jaar in het stemhokje. Als voorbeeld halen wij aan dat Positief Landsmeer de enige partij is, die bij belangrijke vraagstukken die alle inwoners raken voor een referendum is zoals bij de bestuurlijke toekomst. De overige raadsleden hebben blijkt gegeven dat u uw stem heeft weggegeven bij die 1x per 4 jaar kiezen in het kader van de bestuurlijke toekomst. De overige partijen hebben er in die afgelopen 8 jaar een puinhoop van gemaakt. Landsmeer staat er, dankzij de andere partijen, in alle opzichten heel slecht voor. Dat moet veranderen!!

Hoe trachten we dat te bereiken?

Positief Landsmeer stelt vertrouwen in de kennis en kunde van inwoners, waarvan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad dankbaar gebruik moeten maken. Dat gebeurt nu te weinig. Integriteit en de publieke zaak zijn voor Positief Landsmeer belangrijker dan persoonlijke of partijpolitieke status: de politiek en de ambtelijke organisatie moet er voor de inwoner zijn en niet andersom. Daar staat Positief Landsmeer als geen ander voor! Dat betekent niet dat de ambtenaar de kop van Jut moet zijn maar wel dat de raad beter moet weten wat er in het dorp speelt en de wethouder daar naar moet handelen. Bij een zwakke raad, krijgen we een zwalkende wethouder en ambtenaren die hun eigen interpretatie gaan geven. Wij zijn om die reden ook tegen een wethouder van buitenaf. De VVD heeft na het wegsturen van hun wethouder nu een paar keer een wethouder van buitenaf aangetrokken, wij vinden dit een zwaktebod en een grote gemiste kans. Onze grootste wens is om straks met een andere plaatselijke partij samen te werken en een formatie te vormen. Alleen zo kunnen we ons bij meerderheid inzetten voor de dorpen en hun belang.  Kies daarom voor Positief Landsmeer

Naar 1 Verkiezingspunten