Voorstel wijziging toeristenwoningen naar burgerwoningen


Wat?

Woningbouw voor Landsmeerders.    Met de langste wachttijd van Nederland voor een woning, is de noodzaak voor nieuwe woningen in Landsmeer, waar dat kan en wenselijk is, duidelijk!  Daarom willen we op de plek waar toeristenwoningen gepland staan wijzigingen naar burgerwoningen.  De Provincie is ook voorstander van dit nieuwe inzicht.

Welke plek?

Die plek is tussen de ring A10 en Luyendijk-Zuid op de plaats van de volkstuintjes. Die volkstuintjes zouden dan worden verplaatst. Er moeten nog een groot aantal onderzoeken gedaan worden.  Maar ruim bemeten, kan de totale oppervlakte 40000m2 bedragen.  Aan de randen komen wellicht andere bestemming zoals een bosrand aan de zuidzijde ; een strook van de Tuinhuisjes die niet verplaatst wordt nabij de hoogspanningsmasten (Noordzijde: niet inbegrepen in de 40000m2);  parkeerbehoefte aan de oostzijde , tevens ivm milieuzone eierfabriek.

Waarom nu?

Woningnood en woonbehoefte is duidelijk, maar zelfs niet alle raadsleden begrijpen wat er allemaal speelt. In het coalitieakkoord is op nr 1 afgesproken: dat bezien wordt of het verantwoord is woningbouw op het beoogde terrein van de toeristenwoningen te realiseren. Dat antwoord kan volgens ons met “ja” beantwoord worden gezien de 40.000m2 ruimte. Dit wordt nader besproken in de commissievergadering van 15-09-2022 aanvang 20:00 u gemeentehuis Landsmeer. Daarom is het belangrijk dat u ook uw stem laat horen.

Wie zijn de betrokkenen?

De gemeente, de initiatiefnemers voor de toeristenwoningen (die zouden moeten omschakelen), de tuindersvereniging en leden, alle toekomstige Landsmeerse bewoners die daar een huis toegewezen kunnen krijgen. Dus daarom is het belangrijk!!!!

Wat voor soort woningen kunnen er komen?

Dat moet nog nader besproken worden. Van Tiny-houses, appartementen tot seniorenwoningen en op de west rand luxe villa’s. Alles moet nog onderzocht worden en tevens hoe de toewijzing geschied. Maar eerst moet het roer om.

Under construction