Tiny Houses


“Tiny houses” of andere wooneenheden, ontwikkeld door particulieren kunnen in stichtingsvorm toegewezen worden aan de eigen inwoners voor jongeren en ouderen.

Dat geldt vooral voor ouderen die kleiner willen wonen zonder meerkosten als doorstromer; beleid toepassen!

Zorg dat er een label bij de bouwvergunning zit waarbij de huurprijs vastligt gelijk met sociale huurwoninggrens. Dat voorkomt dat straks de huurprijzen onbetaalbaar worden. voorbeelden:

a. Tijdelijke bewoning ten behoeve van generatie wonen

b. B&B mogelijk maken aan Kanaalweg/Kanaaldijk, van Beekstraat, het Lint tot aan Purmerend en overige die voldoende grond hebben

c. Mantelzorg/generatiewoningen aan het Lint en buitengebied door schuurtjes om te bouwen tot wooneenheden, daardoor geen extra stenen en minder groen en verplicht energie neutraal verbouwen/nieuwbouwen

d. Bouwlocaties in de gemeente Landsmeer aanwijzen, zowel voor woningen als voor extra openbare lagere school, middelbare school, jeugdonderkomen en sporthal

terug naar verkiezingspunten