Bestuurlijke toekomst Landsmeer


Gemeentelijk Fusie?  Bestuurlijke toekomst?

Bestuurlijke toekomst

  1. Wij zetten ons al jaren heel intensief in voor een andere benadering hoe Landsmeer bestuurd kan worden.  De inwoners kunnen dan bij een keuze voor fusie op basis van goede informatie de afweging maken welke kant het op zou kunnen. Tot nu toe heeft de raad, gestuurd door de provincie, een beleid ingezet ‘op onderbuik’ gevoel.  Het was paniekvoetbal waarbij we in ons eigen doel schoten.
  2. Dit wordt overigens nog steeds voortgezet op verouderde onderzoeken, die in onze ogen gemanipuleerd zijn en niet meer van toepassing. Zowel de uitslag van de enquête als de peilkaarten (plankaarten) zijn genegeerd! Met het stuurloze gezoek naar een partner, is heel veel tijd (vanaf 2013) geld en (ambtelijke) capaciteit voor Landsmeer mee verloren gegaan. Ook de wethouders kregen extra betaald omdat zij een extra taak hadden, gesprekken met andere bestuurders over de gezamenlijke toekomst… En wat is er uitgekomen? De raad wacht en het College gaat weer een onderzoek doen. De bruidschat… onderzoeken. Dat is niet het enige. Landsmeer is praktisch onbestuurbaar en veel wordt op de lange baan geschoven. Hoewel het bestuur al 8 jaar roept dat we een zeer kwetsbare gemeente zijn vanwege het ambtenarenapparaat, onderzoeken we maar door……….. tot ……… wie zal het weten.
  3. De Landsmeerse raad heeft in december 2021 besloten voorlopig niets te besluiten voor de bestuurlijke toekomst.  Dus alles was voor niets. Bestuurders op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau wachten nu totdat gemeenten omvallen. Dat lijkt ons niet gezond
  4. Met het doorschuiven van zaken, de financiële tekorten, overdaad aan taken zonder de benodigde financiële middelen van het rijk en de daardoor gevormde bezuinigingen wordt een afbraak sfeer gecreëerd binnen de gemeente die niet goed is. Wij willen dit aanpakken. Werk uitbesteden aan ervaren ambtenaren en niet voor elke gemeente het wiel uitvinden. Dat is zo weggegooid geld. Het gemeentehuis kan kleiner en daardoor wellicht in het Dorpshuis en het gemeentehuis zal een mooi onderkomen zijn voor een hotel met terras. Dat past meer bij dit gebouw als een half leeg gemeentehuis dat al meer dicht is.

Meer informatie volgt: in ieder geval ziet Positief Landsmeer graag dat de inwoners van Landsmeer KIEZEN welke richting we opgaan in de naaste toekomst. De raad heeft zichzelf in meerderheid gediskwalificeerd door 8 jaar lang de verkeerde keuzes te maken en enorm veel geld en energie daarin te verspillen

Regeert de leugen?

De huidige Landsmeerse politiek heeft tot nu de situatie volkomen verkeerd ingeschat. De raad heeft in meerderheid constant verkeerd gekozen en dat heeft enorme consequenties gehad in aanzien, geld en goodwill. Ook heeft heel veel onrust teweeg gebracht bij de inwoners van Landsmeer en de ambtelijke organisatie. Bij de ambtelijke organisatie heeft dat een leegloop tot gevolg gehad en vervolgens weer het inhuren van tijdelijke krachten, wat kostbaar is. De hele bestuurders-top- is al een paar keer vervangen. Dat zegt toch wat!

U kunt zelfs zien dat onze buurgemeente Waterland in hun raadsvergadering bij monde van de VVD Waterland de uitgestoken hand van de VVD van de gemeente Landsmeer, vriendelijk doch beleefd afwees. In diezelfde raadsvergadering in de gemeente Waterland deden Eric Knibbe CDA en burgemeester Straat nog een vergeefs een poging door in te spreken.

Na de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn er weer nieuwe mogelijkheden en wellicht de kaarten anders geschud. Maar, zo vinden wij, de inwoners van de Gemeente Landsmeer moeten eerst een kans krijgen of hun voorkeur uit te spreken. Een vraag is: “voelen men sowieso iets voor Waterland? Is er een connectie? Is het de favoriete gemeente?” De keuze voor een eventuele fusie zou gemaakt moeten worden op basis van een goede afweging van voor-  en  nadelen van de mogelijkheden; eerlijke informatie en juiste gegevens en feiten en kosten over de omliggende gemeenten.

terug 1 Verkiezingspunten