De huidige casus *


De huidige casus gaat over het verwijderen van een raadslid tijdens de raadsvergadering op 25-4-2024 in de gemeente Landsmeer op voorstel van Burgemeester De Lange.

  • Dit geschiedt kennelijk op basis van emoties uit het verleden
  • Een vlucht vooruit om de eerste te zijn die een slag zou willen slaan de te verwijderen persoon te intimideren en monddood te maken op basis van een machtspositie
  • Uit dit voorbeeld kan men opmaken hoe de verhoudingen liggen en welke methode worden toegepast
  • tevens dat vooraf is aangegeven hoe men zou gaan handelen en kiezen; intimidatie alom.

terug naar hoofdpagina