Wonen


Woningnood, vergrijzing en de jeugd trekt weg.

Waar gebouwd kan worden in Landsmeer, zou voor Landsmeerse, Ilpse en Purmerlandse  starters en ouderen zoveel mogelijk betaalbare wooneenheden gebouwd moeten worden. Ouderen willen plaats maken voor starters maar willen daarbij niet hun gemeente uit of meer huur betalen. Daarom zijn er dringend seniorenwoningen nodig en kleine starters eenheden om dit probleem op te lossen.  Ook in het kader van doorstroming. Een andere optie is kamerverhuur mogelijk maken als iemand dat wil en te groot woont. Een win-win mogelijkheid. Aan het Lint zou dit toegepast kunnen worden door schuren en aanbouwen te realiseren als zorgwoning voor ouderen of wellicht voor eigen kinderen. Voor anderen kan dat ook extra huurverdienste geven of inwonend hulp in het huis kunnen genereren. Uiteraard met private afspraken.

 Wooneenheden zoals “ de Knik” is een groter voorbeeld om samen iets op te zetten. Dat gebouw is gebouwd in samenwerking met een aantal partijen en in beheer van de vereniging van eigenaren van dat gebouw. Het wordt gebouwd door particuliere ontwikkelaars in ‘stichtings of verenigingsvorm’ . men heeft dan de hand als eigenaar in de toewijzing huurders of eigenaren van de woning om de harmonie ni het gebouw te behouden. . Iet dergelijks kan ook door eigen inwoners worden georganiseerd als we de ruimte daarvoor hebben. Bijvoorbeeld een gebouw met een mix van nette jongeren en voor ouderen, die kleiner willen wonen. Dit, indien te organiseren, zonder meerkosten voor die ouderen die kleiner willen wonen en een huur (eengezins)woning achterlaten , t.b.v. doorstroming. We zouden die Woningen kunnen labelen waardoor deze ook betaalbaar blijven.

klik om terug te gaan naar verkiezingspunten 1 Verkiezingspunten

Nog andere ideeën die we hebben. Lees ze hieronder

Er is nog steeds te kort aan woningen; Al jarenlang vergrijst onze gemeente en jongeren trekken noodgedwongen weg, zonder dat er echt iets aan gedaan is! Er zijn wel kansen geboden, er zijn particulieren initiatieven geweest. Initiatiefnemers wilde jongerenwoningen bouwen maar werden weggestuurd door de gemeente! De afgelopen 15 jaar heeft de tijd op dit gebied stil gestaan, behalve qua verkeer, dat raast maar door.

Positief Landsmeer maakt zich grote zorgen om  tekort aan betaalbare woningen

Particulieren initiatieven (met de nodige randvoorwaarden) zouden we moeten stimuleren en omarmen. Daarnaast kan de gemeente zelf het initiatief nemen om een  bouwprojecten op te zetten, een combinatie van jongvolwassene- en senioren in 1 woongroep, zodat zij elkaar kunnen helpen. Denk aan de leeftijdgrens van 18 tot over de 99 jaar. Deze doelgroep is echt aan de beurt! Positief Landsmeer wil bouwen in Purmerland, Den Ilp en Landsmeer als de omgeving het en betrokkenen het toelaten. Onze infrastructuur en het karakteristieke bouwen  horen hier 1 op 1 bij.

Waar gebouwd kan worden in Landsmeer, zal allereerst voor Landsmeerse, Ilpse en Purmerlandse moeten zijn. Wij willen bij nieuwe projecten ons sterk maken voor huren die gelijk liggen aan de sociale huurgrens. Wij hebben momenteel in Landsmeer 25% huur en 75% koop. Daarnaast willen wij ook betaalbare koop wooneenheden. Ook hier is de doelgroep de starter op de woningmarkt en de senior en ook daar weer uit onze eigen dorpen. Uiteraard willen we deze  wooneenheden zelf toewijzen, dit kan in samenspraak met de investeerder.

Ouderen willen voor de nieuwe generatie graag plaats maken maar als zij in een sociale huurwoning zitten willen zij bij doorstromen geen hoge huur betalen, dat vinden wij logisch. Bij koop geldt hetzelfde, eigenaren willen graag uit hun grote eengezinswoningen en ook wel voor een schappelijke prijs verkopen, als zij dan ook maar een kleinere betaalbare seniorenwoningen in hun eigen dorp kunnen terugkopen of huren. Hier wil Positief Landsmeer echt snel mee aan de gang.

Een andere manier van woonuitbreiding is het vergemakkelijken van kamerverhuur. Binnen Landsmeer zijn er veel alleenstaande ouderen. PL wil dat de wooncorporatie of private huisbezitters meedenken om verhuur van kamers mogelijk te maken. Op die manier dat de eigenaar van de woning niet bang hoeft te zijn om de onderhuurder nooit meer kwijt te raken of de huurder geconfronteerd wordt met andere onredelijkheden. De gemeente zou hier een ambtenaar wonen, beschikbaar voor moeten hebben.

Een andere win-win mogelijkheid is, en dan met name aan Het Lint, de van Beekstraat, Kanaalweg en dijk, om van bestaande bouw zoals  een schuur of aanbouw een geschikte woonunit te maken en deze te mogen  op redelijke basis verhuren.

Woonvormen zoals “een stichting- of andere woonvormen in vereniging” en zoals wij die kennen in Landsmeer als “de Knik”, zijn goede voorbeelden van particuliere ontwikkelaars, hierbij kun je namelijk zelf de toewijzing regelen. Woningen zouden we wel willen “labelen” waardoor  voorkomen komt dat huren steeds maar omhoog gaan of koopprijzen zo stijgen dat de woningen voor veel mensen onbetaalbaar worden. Ook hier kunnen we als richtlijnen opstellen in een verordening in samenspraak met initiatiefnemers en gebruikers. Bij initiatieven waar gemeentegrond beschikbaar gesteld wordt, kunnen we met erfpacht werken, die jaarlijks wordt afgerekend.

Het Jonkerhof

Misschien zijn er nog maar weinig mensen die het zich herinneren maar het Jonkerhof is door GemeenteBelangen tot stand gekomen, de lokale partij die later overging in Positief Landsmeer. Het is een prachtig project. Er heerst een fijne sfeer, mede omdat het klein is opgezet. De bouwstijl kunnen we passend noemen, veel doorzichten naar het achterland en voldoende parkeerruimte. Positief Landsmeer vecht overigens al jaren voor een zebrapad. Hopelijk dat deze bij voldoende stemmen op Positief Landsmeer, eindelijk bij het Jonkerhof wordt aangebracht. Het heeft namelijk ook een verkeersremmende werking, wat op het Lint geen kwaad kan.  

Wij willen op meer locaties dezelfde opzet als het Jonkerhof. De omvang kan verschillen. Een gezamenlijke grote woonkamer inclusief  keuken, een aparte woonkeuken die bewoners bv kunnen vastleggen als er bezoek is en verder ieder een eigen ruime woon/slaap met douchevoorziening. De bouw moet levensloopbestendig zijn en het liefst energieneutraal. De kamers moeten uiteraard wel groter zijn dan in Zorgcirkel de Keern en het Jonkerhof, want die is voor deze doelgroep te klein. De leeftijden kunnen gemixt worden. Afhankelijk van de ligging van het project. Het gaat hierbij dan niet om dementerende ouderen of bewoners die 24 uur zorg nodig hebben maar de doelgroep die niet in deze genoemde categorieën valt. Kortom iedereen die in een leefgemeenschap wil en kan wonen.

Positief Landsmeer wil kijken of “Tiny houses” binnen onze gemeentegrens mogelijk zijn. Echter niet op de Rietlandjes. Positief Landsmeer vindt het ongelofelijk dat deze gronden, niet aan de gemeente zijn teruggegeven na het ontwikkelen van de Luijendijk.

Dit hoort toch openbaar groen te zijn. Leefbaarheid van de wijk is ook wat waard. Dit kan toch niet van een particulier zijn! Positief Landsmeer wil hier graag goed overleg over met de buurt

Voor het overige

a.         Tijdelijke bewoning t.b.v. generatie wonen

b.         B&B mogelijk maken aan Kanaalweg/Kanaaldijk, van Beekstraat, het Lint tot aan Purmerend en overige die voldoende grond hebben. Om geen overlast voor omwonende te worden, zullen er richtlijnen moeten komen die voor iedereen gelden

c.         Mantelzorg/generatiewoningen  aan het Lint en buitengebied door schuurtjes om te bouwen tot wooneenheden, daardoor niet extra wordt versteend en ook geen groen wordt opgeofferd . Wel bouwen met de nieuwe normen.

d.         Bouwlocaties in de gemeente Landsmeer aanwijzen voor woningen. Ook onderzoeken of een extra openbare lagere school en middelbare school tot de mogelijkheden en wensen behoord.    

f. Woonvormen zoals de Knik, Jonkerhof en het zogenoemde “Knarrenproject”

 Mogelijke woningbouw locaties en andere invullingen

1.         Aan de Dr.ML Kingstraat ligt het huidige Dienstencentrum, gekoppelde met het naast gelegen gebouw het Middelpunt.  In goed overleg met de gebruikers van de panden aan de ML Kingstraat kunnen we tot een modern en creatief plan komen! Algemeen doel zou kunnen zijn: jongeren en seniorenwoningen van 55 a 60 m2. Functioneel gebouw met ieder haar eigen ingang. Deze visie krijgt alleen vorm als belanghebbende mee willen denken. Het is niet bedoelt om vroegtijdig onrust te zaaien en de hakken in het zand te krijgen. Samen naar onze lokale behoefte kijkend en iedereen laten meedenken, dat is wat wij de aankomende 4 jaar voor ons aller belang op de kaart willen zetten.   

2.         Bij de afrit A10 (locatie de witte doos) locatie voor een scholengemeenschap met kleine appartementen er boven, verplaatsing supermarkt?

3.        Oude werf bij de Gorteslootbuurt benutten als mooie locatie voor woningbouw.

4.         Bedrijfsgebouwen omzetten tot woningbouw, zoals o.a. in den Ilp, Kanaaldijk, de Dorpsstraat en in de van Beekstraat. Doel: betaalbare huur en koop met een label, zodat de woningen over jaren nog betaalbaar zijn. Als we nu de appartementen aan de Robinsonhaven bekijken dan moeten we constateren dat deze erg duur zijn geworden. Verkocht als seniorenwoning voor €350.000 en nu ???? 

5.         “De kom” bij de ringweg is al heel lang een zaak die tot ontwikkeling kan komen door een particulier met een sociaal gezicht, we hopen dat er eindelijk gebouwd mag worden. En dat de omwonende er mee kunnen instemmen. Het is langs de A10 dat zou betekenen dat op de plek van de Resorts ook woningen zouden kunnen komen.

6.         Tijdelijke (?) woningbouw op de plek van het resort a/d ring in plaats van toerisme. Zit de inwoner van Landsmeer echt op een Resort/toeristenhuizen te wachten? En daarmee op extra verkeer?

7.         ‘Natuurlijk ogende’ Woonberg/toren langs de ring A10 en Pijlsnel uit de opbrengst een nieuw onderkomen geven bijvoorbeeld in het Sportpark of een kavel opschuiven?  Ook hier samen naar mogelijkheden kijken.

8.         Van de Akker terrein is nu ingevuld met woningbouw, treurig dat dit zo lang heeft moeten duren!

9.         Sneekhout Den Ilp proberen te verplaatsen en er een mooi bouw of Knarrenproject van maken en daardoor minder vrachtverkeer in het centrum,

10.       Dorpshuis Purmerland; Woningbouw in combinatie met een kleine dorpsschool en kinderopvang of bijeenkomstruimte zodat ook de kern van Purmerland blijft bestaan.  Dorpshuis in kleinere vorm terug maar wel geschikt voor de behoefte uit gehele buurt.

11.       Diverse locaties Den Ilp, meedenken met verplaatsen van industrie? De school de Fuik vernieuwen in combinatie met groepswonen?

klik om terug te gaan naar verkiezingspunten 1 Verkiezingspunten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *