Milieu en leefomgeving


 1. Leefbaarheid: Doe mee! Kom met plannen voor je eigen omgeving. Maak wat moois van de gemeenschap van het bebouwde deel van Landsmeer. Samen kunnen we het aan en er zijn geldpotjes voor! We willen graag evenredige aandacht, met geld en voorzieningen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland: Burger initiatief noemt men dat en er is geld voor!
 2. Respect voor de Natuur en water; Het faciliteren van bestaande organisaties, coördineren, meer bewustwording voor Twiske en Ilperveld , onze achtertuinen, een groene gemeente. Het is niet vanzelfsprekend. Ook binnen de bebouwde kom moeten er meer adoptie mogelijkheden komen voor het groen en onderhoud bij de woningen. Sportpark heeft qua onderhoud op groen gebied een inhaalslag nodig en de sloten moeten worden uitgebaggerd en aangesloten worden op de Breek, waardoor het water in het Sportpark weer gezonder wordt en meer openbare verlichting. Er is werk aan de winkel!
 3. Verenigingsleven. De verenigingen in Landsmeer noemen we ook wel het bruisend hart.  We zouden dat zoveel mogelijk moeten faciliteren en elkaars vaardigheden benutten.
 4. Cultuur, muziek en kunst bevorderen. Eventueel met stimuleringssubsidies, Een beleid met de buurt voor kunstuiting op straat; beelden; straatmeubilair; buurtprojecten.
 5. jeugd sport en educatie: In samenwerking met scholen en verenigingen meer bewegen in het kader van de gezondheid en het tegengaan van obesitas. Voor de kinderen kunnen we in Landsmeer verder de mogelijkheden uitwerken van speelplaatsjes tot jeugdonderkomen bij verenigingen of anderszins.
 6. Oudere Jeugd, (12-17 jaar) Een rollerskatebaan op de ijsbaanterrein voor de jeugd en anderen. De “halfpipe” bij de ingang van het sportpark kan daar naar toe verhuizen. Eventueel een evenemententerrein met een klimwand die tevens dienst kan doen tegen eventuele geluidsoverlast. Uiteraard in overleg met de ijsclubvereniging “hard gaat ie” meerder mogelijkheden aanboren. Bij al deze ideeën is onlosmakelijk verbonden dat de Burgemeester van handhaving prioriteit nummer 1 maakt. Plezier en overlast mag niet hand in hand te gaan. Je kunt ook een park om een bepaalde tijd sluiten. 
 7. Zorg en welzijn, sociaal domein is er gigantisch veel te winnen. Eenzaamheid is veel groter probleem dan we denken en wordt onderkend.  Daar ligt nog veel werk. Landsmeer heeft maar weinig huiskamerprojecten, die zouden op verschillende locaties kunnen.
 8. Participatie: Het dorpse gevoel, leefbaarheid en buurtparticipatie bevorderen in de gemeente Landsmeer middels subsidie en medewerking aan burgerinitiatieven. De OZB is eigenlijk bedoelt om terug te laten vloeien in de samenleving. Als gemeente moet je zeggen waar je het geld doet
 9. Onderhoud: Stoepen en wegen op klachten inventariseren en prioriteit geven aan herstelreparaties. Rolstoeltoegankelijk en bestendig. Daar is een groot achterstand in. De wethouder van D66 wilde toen niet de uitgestoken hand aannemen om een rit met een scootmobiel te maken om zo te weten te komen wat er in Landsmeer aan schort, zeer teleurstellend. Ook de gaten in het wegdek aan het Lint zijn gevaarlijk en moeten nodig gerepareerd.
 10. Duurzaamheid; iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen. Milieutechnisch, zuiniger en duurzame aankopen. Gebruik van nieuwe recyclebare materialen. Op particulier gebied valt nog veel  te winnen voor hergebruik van onze goederen. Een kringloopwinkel bij een gemeentewerf onderbrengen zou een goede start zijn. Er zijn al gemeenten die dit doen.  Steeds zoeken naar nieuwe mogelijkheden ter verbetering van de wereld om ons heen. Stimuleren van zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrisch rijden, van het gas af. Beginnen bij gemeentelijke gebouwen.
 11. De openbare orde en veiligheid afstemmen met Amsterdam en regio politie Zaanstreek. Grotere aandacht geven voor preventieve overlast en vandalisme. Betere afstemming met straatcoaches en politie Overlastgevoel niet bagatelliseren. Tegengaan van drugsdealers aan huis en op straat! Sportpark extra verlichten. Meer Boa’s die zichtbaar zijn en een duidelijke opdracht van de Burgemeester meekrijgen. We staan in Nederland bovenaan als het gaat om klachten over jongeren die overlast veroorzaken. Dat is toch op zijn minst alarmerend te noemen.

terug naar verkiezingspunten