Geen windturbines


We zijn er nog niet: Blijf alert!

illustratie van Arend van Dam

afbeelding uit rapport pondora

Landsmeer

Ring A10 ten Noorden van Amsterdam

zoekgebieden

Stemmingsuitslag raadsvergadering tegen de windturbines in en nabij Landsmeer: groene kleur is tegen grote windturbines, Rode zijn voor
Tekstvak:  Motie vreemd aan de orde van de agenda Art. 44  RvO 
Datum indiening[1]:26 januari 2021
Naam indiener:Positief Landsmeer

spreekt uit:

  1. geen windturbines op te nemen in de RES voor Landsmeers grondgebied en ook niet in de nabijheid van de Landsmeerse gemeentegrenzen
  2. En draagt het college op deze stelling te verdedigen geen windturbines voor en nabij Landsmeers grondgebied op te nemen in de regionale energie strategie (RES)
  3. Dat het college deze stelling van de raad bekend maakt via de geëigende kanalen aan de andere gemeenten en betrokken partijen
En gaat over tot de orde van de dag,
motie van Positief Landsmeer in meerderheid aangenomen

Geen windturbines dicht op bebouwing en leefomgeving

Onze speerpunten hierin zijn voor Landsmeer dat er te weinig kennis is over de Regionale Energie Strategie (RES) in de politiek is; Energietransitie is een ingewikkelde zaak en sommige zaken worden verkeerd weergegeven.

Voor Zaandam en Oostzaan hebben ook last van de windturbinedruk en we moeten de krachten bundelen.

Intensieve gesprekken met omliggende gemeente tegen windturbines

Afstand woningen tot windturbine moet minimaal 1500 meter zijn.

Voor Landsmeer; inzetten op zonnepanelen op daken, aanboren van aardwarmte en isoleren van (huur)woningen en faciliteren elektrisch rijden.

Nieuws van het Parool

Amsterdams overleg gezondheidsexperts over windmolens geklapt

Een commissie van deskundigen die voor de gemeente uitsluitsel moest geven over de gezondheidsrisico’s van windturbines is uit elkaar gespat.

Bart van Zoelen18 februari 2022, 15:03

BEELD HOLLANDSE HOOGTE / ANP

Na een serie moeizame vergaderingen heeft een van de drie experts, die zich op verzoek van de gemeenteraad buigen over de impact van windmolens op de gezondheid van omwonenden, zijn conclusies getrokken. Vrijdagochtend maakte epidemioloog Dick Bijl per brief zijn vertrek uit de expertgroep bekend.

Volgens Bijl was in de commissie geen ruimte voor ‘wetenschappelijke discussie’. De bevindingen van de expertgroep moeten naar zijn mening worden onderbouwd door wetenschappelijke literatuur. ‘Dat is niet gebeurd.’

Ook kreeg hij naar eigen zeggen geen ruimte om recente onderzoeken in te brengen. De consequentie is volgens hem dat het uitzoekwerk neerkomt op een kopie van het rapport dat het RIVM eerder schreef over de plaatsing van windmolens, en op de richtlijnen voor geluid van wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De expertgroep werd, net als een panel van natuurdeskundigen, ingesteld om rust te brengen toen de bezorgdheid over de gevolgen van windmolens vorig jaar hoog opliep. Het uitzoekwerk van de experts moest Amsterdammers die zich fel hebben gekeerd tegen de zeventien windturbines die het stadsbestuur wil bouwen vertrouwen inboezemen. “Rust en vertrouwen krijg je niet door een collectieve blokkade in de discussie op te werpen,” zegt Bijl.

Eén arts

Al vanaf het begin waren er zorgen over de expertgroep. De bij de Amsterdamse actiegroep Windalarm aangesloten medici die vorig jaar aandrongen op extra onderzoek naar de gezondheidsimpact van windmolens mochten één deskundige aandragen. Dat werd Bijl. In de expertgroep werd hij vergezeld door een GGD’er en de deskundige die eerder het RIVM-rapport schreef.

Voor de Windalarmmedici was het een tegenvaller dat er maar drie deskundigen aan het werk werden gezet, waarvan alleen Bijl is opgeleid als arts. Uit brieven maakten ze op dat wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) had besloten over de samenstelling van de expertgroep.

Namens de artsen die aangesloten zijn bij Windalarm reageert Simone Brands zwaar teleurgesteld op het vertrek van Bijl. Aan de gemeenteraad is een zorgvuldige gezondheidstoets beloofd, gebaseerd op de wetenschap en zonder betrokkenheid van de politiek, zegt zij. “Daar blijkt nu niets van terechtgekomen en dat is een misser van jewelste.”

Reflectiefase

De expertgroepen zijn onderdeel van de ‘reflectiefase’ die Van Doorninck instelde. Nadat vorig jaar de gebieden die mogelijk geschikt zijn voor windturbines waren aangewezen, hadden ook de voorstanders in de gemeenteraad behoefte aan deze adempauze waarin de consequenties nog eens goed op een rij werden gezet.

Maar de reflectiefase heeft de gemoederen bepaald niet tot bedaren gebracht. Omdat er voor hun gevoel niet naar hen werd geluisterd, stapten vorige maand al ruim veertig deelnemers op uit de ‘klankbordgroepen’ waarin Amsterdammers konden meepraten over de windmolenplannen.

Van Doorninck zei daarop dat ze dat jammer vond, maar onderstreepte meteen dat de reflectiefase doorging. Ze noemde daarbij ook de expertgroepen die binnenkort met hun conclusies zouden komen.

Amsterdam wacht niet op nieuwe regels voor bouw windmolens

De gemeente Amsterdam gaat door met de ontwikkeling van zeventien windmolenlocaties en wacht niet tot er een wettelijke norm is voor de minimale afstand tussen turbines en bebouwing. Als die regel er eenmaal is, zal de hoofdstad wel gehoorzamen.

Ruben Koops17 februari 2022, 21:11

vleugellam

BEELD BELGA

Dat zei wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) donderdagavond tijdens een debat met de gemeenteraad. “Niks doen tot Den Haag met een norm komt, lijkt me zonde gezien de enorme haast die we hebben met de energietransitie.”

De wethouder heeft al langer de ambitie zeventien windmolens te bouwen. De helft daarvan komt in de haven, de rest op locaties langs de noordelijke stadsrand, op IJburg en in Zuidoost.

De afgelopen jaren is er veel verzet ontstaan in de buurten direct naast de zoekgebieden. Maar volgens Van Doorninck heeft een grote stad als Amsterdam een verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot snel terug te dringen en kan dat niet zonder windturbines. “Wind op land is een discussiepunt. Ik erken dat we het niet overal goed hebben gedaan, maar ik ken ook geen windproject dat zonder weerstand is neergezet.”

Complicerende factor

Begin dit jaar dachten tegenstanders van de windmolens een overwinning te hebben geboekt vanwege een cruciale zin in het regeerakkoord. ‘Er komen heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land,’ is de belofte van het kabinet-Rutte IV. Dat is een complicerende factor in een dichtbebouwde omgeving als Amsterdam, waar weinig vrije ruimte is zonder bebouwing. Hoe die nieuwe afstandsnormen er precies uit gaan zien is voorlopig nog niet duidelijk.

Van Doorninck beloofde zich niet te zullen verzetten tegen de afstandsnormen die minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) nu in voorbereiding heeft. Tegelijkertijd wil de wethouder ook geen vertraging oplopen omdat het bedenken van nieuwe regels doorgaans veel tijd kan kosten aan het Binnenhof. “Op de nieuwe Omgevingswet wachten we ook al best lang. Ik zou zeggen: laat ons gewoon doorgaan en als er landelijke normen komen, gaan we ons er gewoon aan houden.”

Heldere normen

Coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA steunen Van Doorninck hierin, de SP laat nog in het midden of zij achter de wethouder staat. Al deze partijen willen wel dat de wethouder op haar beurt ook heldere normen opstelt over slagschaduw, geluidsoverlast, veiligheid en ecologie voordat zij om tafel gaat met de bedrijven en organisaties die de windmolens willen bouwen.

Van Doorninck is overigens geen groot voorstander van afstandseisen. Volgens haar spelen veel omgevingsfactoren mee bij de mate van overlast die windmolens veroorzaken als ze te dicht bij huizen staan, zoals de windrichting, de nabijheid van een snelweg of het type bebouwing. Volgens haar zijn geluidsnormen veel geschikter, die bepalen dat de te verwachten overlast niet boven een bepaalde geluidssterkte mag uitkomen.

Voor het einde van 2024 volgt een definitief besluit over de locatie van de windmolens, zodat ze voor 2030 in gebruik genomen kunnen worden, zegt Van Doorninck. (= Groen Links; wel erg drammerig)

klik om terug te gaan naar verkiezingspunten 1 Verkiezingspunten