bestuur overig


  1. Financiën: De financiële voordelen in het kader van samenwerking met de omliggende gemeenten benutten. Delen van technieken belastingverlaging en lastenverlichting voor de inwoners door efficiënt (samen)te werken en dure fouten voorkomen. Geen dure krachten inhuren.. Daarnaast een gezond financieel beleid waarbij we de rijksoverheid er op mogen attenderen dat taken en geldstromen niet steeds zwaarder mogen drukken op de gemeente en inwoners. De inwoners mogen niet de sluitpost worden van de begroting en ook niet de dupe worden ter vereffening van het dichtknijpen van de geldkraan door de landelijke overheid. Landsmeer zou tijdrovende taken zoals WMO en bouwzaken kunnen uitbesteden aan bijvoorbeeld Amsterdam, waardoor het gemeentehuis kleiner kan. Secretaris zorgt voor herplaatsing ambtelijk personeel. Wat er nu gebeurt bij een nieuwe taak, dat elke gemeente expertise inhuurt om het wiel uit te vinden. Dat lijkt ons verspilling van tijd en geld. Dat moet efficiënter kunnen.    

Overige zaken

  1. Economisch gezien: Je zou Landsmeer meer “op de kaart kunnen zetten” en toegankelijk maken. De gemeente Landsmeer invullen wat mogelijkheden en wenselijkheden zijn op basis van de uitkomst van een ’toekomstvisie’ van Landsmeer. Werkgelegenheid, recreatie en toerisme, zoals bv kleinschalig B&B aan Kanaaldijk en Lint, klein Hotel van het gemeentehuis maken met horeca er omheen. Parkeerprobleem marktplein en winkelzones rondom winkelcentrum oplossen, maar niet met betaald parkeren.
  2. Beleidsruimte financieel: Overigens zijn 75% van de werkzaamheden van de gemeente uitvoeringswerkzaamheden van de landelijke overheid. Daar hebben we weinig (financiële) beleidsruimte in. Met andere woorden, je kan nog zo een mooi programma hebben, de beleidsruimte bepaalt grotendeels wat er mogelijk en uit te voeren is. Wat je wel in de hand hebt, is de aanbesteding en vooral de controle op de uitvoering en wie de fouten betaald. Daar valt echt veel te winnen. We zien bijvoorbeeld na het vernieuwen van de riolering, het  gebied Talingweg, Aalscholverstraat, Gouwe. Problemen dat de putten het water niet voldoende afvoeren in tuinen van de Raadhuisstraat en dat de straten blank staan. Dit kan toch niet en wie betaald nu de oplossing? Bestrating van Wijkpark waar fouten zijn gemaakt, Raadhuisstraat en ga zo maar door. Die fouten herstellen kosten veel geld.
  3.  OZB: bij deze belasting is het zo dat je als burger op de hoogte gebracht moet worden wat er met dit geld gebeurd. Heeft u dat ooit geweten of laat staan een keus in maken. Wij willen dit wel. OZB niet als melkkoe-belasting maar een belasting om voorzieningen van algemeen belang van worden betaald. Denk hierbij aan onderhoud Het Zwembad, opknappen van een historisch monumentaal gemeentepand, speelvoorziening rietlandje Luijendijk, strandje aan de Breek.
  4. Het algemeen belang staat voorop, daarna groepsbelang en vervolgens individueel belang waarbij we de Inwoner en welzijn in acht nemen. Belangen zullen altijd naar redelijkheid afgewogen moeten worden , geen nummer, maar “de menselijke maat”. Dat betekend niet altijd “Nee” aan het loket, juist niet! Ook is het zo dat er niet met 2 maten gemeten mag worden. Gelijke behandeling en absoluut geen willekeur. Wij willen daarom een meldlijn die openlijk voor iedereen zichtbaar is. De naam kan eventueel voor buitenstaanders afgeschermd worden. Zo kunnen we zien waar de schoen wringt en of dit op alle afdelingen voorkomt of op specifieke afdelingen.
  1. Fijne werksfeer: de ambtenaar van Landsmeer mag niet de kop van jut zijn. Jarenlang lijden zij onder het feit dat het niet bekend is wat er met hun baan gebeurd. Zij hebben binnen enkele jaren 5 Burgemeesters gehad, verschillende griffiers en gemeentesecretarissen. Daarnaast is er een kans dat elke 4 jaar na de verkiezingen, de koers gaat wijzigen. Dat moet niet fijn geweest zijn. . Positief Landsmeer wil hier rust in brengen. Duidelijk verschaffen en koesteren wat goed gaat.   
  2. Extra Kosten ambtelijke organisatie door het bestuur!!! Er was veel te grote ambitie bij Burgemeester Nienhuis, en ommezwaai in de ambtelijke organisatie mede aangestuurd door de gemeentesecretaris haar inzet heeft haar vriendin en opvolgster 3 jaar lang 1,4 miljoen euro extra ambtelijke capaciteit financieel begroot voor 2019 t/m 2021 (3 jaar)  uitgetrokken voor afkoop en frictiekosten ambtelijk personeel.  Hoewel de raad het niet geheel duidelijk was en we het geld niet extra  hadden ging de meerderheid daarin mee (aangestuurd door VVD66), Het eerste jaar stemde CDA tegen, maar met de overige jaren weer niet. PvdA vond het ook te gortig.  Positief Landsmeer  heeft continue tegengestemd, want het was niet verantwoord.   Het college verkocht dit onder het mom dat de raad zoveel wilde (!?!). Onzin!  We zitten nu met de gebakken peren en een uitgeput reserve!!! Geef ons 100 dagen om beter beleid op de kaart te krijgen na de verkiezingen ! Normaliseer en Stem op Positief Landsmeer.

terug naar verkiezingspunten