Betrokkenheid


Betrokkenheid is altijd een persoonlijke aangelegenheid en afhankelijk van heel veel factoren

In dit geval beperken wij het tot een verzoek aan u om op Positief Landsmeer te stemmen bij deze gemeenteraadsverkiezing. Wij staan altijd open voor suggesties en nieuwe zaken die zich aanmelden. Een en ander stopt natuurlijk niet om één keer per 4 jaar te stemmen. Dat alles geldt zolang als u zich verbonden voelt met uw leefomgeving en daar al of niet zelf een stem in wilt hebben of gedelegeerd via de gemeenteraadsverkiezingen.

Om iets te bereiken hebben we elke stem nodig als tegenkracht voor de landelijke invloeden en partijen die het de kleine gemeenten steeds moeilijker maken!

voor suggestief en info mail: Contact@positieflandsmeer.nl

terug naar verkiezingspunten