Dorpse karakter en Dorpsbelang


Behoud van het dorpse karakter en Dorpsbelang

Dit is natuurlijk een breed begrip. Er zou een balans moeten zijn tussen wat kan en wenselijk is met al de veranderingen om ons heen, waarbij we de identiteit van Landsmeer kunnen behouden; een paar uitgangspunten zijn:

De groene omgeving en relatieve laagbouw en rust zou het uitgangspunt moeten blijven voor de identiteit van Landsmeer, Den Ilp en Purmerland

De infrastructuur en wegen hebben goed onderhoud nodig en bij elk nieuw project goed overwegen hoe het geheel in te richten, in te passen in de omgeving en de infrastructuur (verkeer) af te stemmen. Dat verkeer wordt nogal eens vergeten.

Een soort afgeschermd parkeerterrein/overslag aan het begin van Landsmeer (achter verlengde van Pijlsnel bijvoorbeeld) waar zwaar verkeer kan parkeren en niet door het dorps hoeft. Dus ook geschikt als (bewaakt) parkeer terrein voor de vele bestelbusjes en dubbele auto’s om de parkeerdruk te doen verminderen. en het terrein kan tevens dienst doen  voor andere invullingen.

Karakteristieke gebouwen behouden voor Landsmeer en die karakteristieke voorkeur geven in bouwvorm bij projecten in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland

OPENLUCHT ZWEMBAD DE BREEK is uniek en moet blijven!!! Positief Landsmeer wil er een gemeentelijk monument van maken om sluiting te voorkomen.

Er is veel meer: Dit vindt Positief Landsmeer ook:

Dorpse karakter: De identiteit van Landsmeer verbindt zich doormiddel van sport en saamhorigheid

Behoudt wat goed is en verbeter zo nodig! Door de ligging in een groene omgeving wordt wonen in de gemeente Landsmeer als zéér Positief ervaren. Dat moet zo blijven. waarbij de groene omgeving “status quo” als uitgangspunt gehandhaafd blijft. Het winkelgebied, recreatie en horeca is op een aardig niveau, tenminste voor zo’n kleine gemeenschap.  Positief Landsmeer heeft al jaren een wens:” een Kleinschalig passend openbaar paviljoen/terras aan de Breek met strandje in of nabij het Sportpark, voor alle Landsmeerders. Het beoogde paviljoen in het water wat nu dreigt te komen is te groot. Het moet niet “theater De Meervaart” toestanden  worden, wat bij voorbaat al veel weerstand op kan gaan roepen. Positief Landsmeer heeft al jaren voor ogen dat er een kleine strandje bij kan. De Breek leent zich daar uitstekend voor. Het is uiteraard jammer dat wij tot nu toe zo weinig met dit mooie meer, midden in ons dorp hebben gedaan! Betere recreatieve inrichting, maar let op wel zoveel mogelijk voor eigen inwoners. We hebben geen behoefte aan nog veel meer verkeersbewegingen op Het Lint.

Voor onze eigen dorpelingen een mooie niet al te grote en niet al te commerciële horecagelegenheid. Met meerdere bankjes om te zitten en genieten van de mooie omgeving, maar ook controle. Het mag niet zo zijn dat recreëren voor de 1 fijn is en voor de andere overlast betekent (voor de omwonende).

Positief Landsmeer maakt zich ook hard voor monumenten en karakteristieke panden. Wat ons betreft hoort daar het zwembad bij, wat we willen behouden zonder dat ook het zwembad uitsluitend commercieel moet worden uitgebuit. Het unieke aan dit zwembad is juist de jaren 70 look. De tijd heeft stil gestaan en wij vinden dat het best hier en daar mag! Gewoon een zwembad, met gewoon een mooie weide en prachtige bomen rondom, is voldoende om de schoonheid hiervan te bewonderen.

Het is in Landsmeer zo langzamerhand een gewoonte om panden te laten verkrotten. Dan krijg je wel je zin en mag je daarna meer bouwen. We moeten van deze manier van niet besturen af. Jaren en jaren staan panden aan de hoofdweg te verpauperen.

Zo ook de dreigende sloop van Dorpsstraat 10-12, naast Robinsonhaven/tegenover de ingang Tomentilstraat. Het is een doorn in ons oog. De projectontwikkelaar mocht villa’s bouwen aan de Breekzijde en zou de bijzondere 2 onder 1 kap huisje aan Het Lint laten staan. Slopen betekent €100.000 boete. Dit staat in de overeenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar. Nu is de boete kwijt gescholden door het college. Positief Landsmeer vindt dit een vreemde gang van zaken en heeft als enige bezwaar gemaakt, de overige raadsleden vinden het niet erg dat de boete van €100.000 wordt kwijtgescholden! Het bewust verwaarlozen van panden om vervolgens te speculeren moet wat ons betreft ophouden.

De Oude Keern staat keer op keer ter discussie, wij willen daar nu een start mee maken. Daar moet een mix van jong en oud komen met levensbestendige inrichting van de woning, ruime binnentuin en niet te hoog bouwen vanwege het Dorpskarakter en rekening houdend met de woningen aan de Calcoenstraat. Schrijf een prijsvraag uit en kijk hoe creatief architecten zijn. Zorgdragen voor ons openbaar groen en meer speelpleintjes voor kinderen.

terug naar 1 Verkiezingspunten