Main Home


Meer contact met de burgers

Inspraak en eerlijke informatie; update januari 2022

Opheffen Landsmeer? Wij gaan door! Bestuurlijke Toekomst!

Hoewel de andere partijen geen referendum wilden en dat zij dat uit alle macht hebben tegengehouden, blijven wij ons inzetten voor de zwijgende meerderheid. Wij willen u eerlijk alle informatie voorleggen zodat u een eerlijke keuze heeft.   Openheid van zaken.

 

Wij zijn voor medewerking en participatie

Waarom geen referendum. Waarom geen hotel nabij de ring, dat is heel wat anders geworden Een resort voor wie??? , hoe verhoudt zich dat tot recreatie en toerisme. Waarom geen medewerking aan projecten “tiny houses” voor starters en één persoonshuishoudens en wel ééngezinswoningen voor buitenpoorters?. Waarom geen terras aan de Breek? Voor meer informatie zullen wij dat uitleggen op nieuw te maken pagina’s (volgt nog, dus bekijk deze site regelmatig) .

Eerlijkheid en openheid is troef. De waarheid moet gezegd worden !

We hebben bewezen dat de andere partijen telkens maar zaken uitstellen als het over de bestuurlijke toekomst gaat… Eerst door niet antwoorden op onze vragen, daarna wordt het over de vakantie heen getild en nu weer over de verkiezingen heen. De andere partijen willen geen nieuwe beslissing nemen terwijl de oude allang niet meer uitvoerbaar is. Ze gaan door op een ingewikkelde weg, op basis van een  onvolledige enquête, over de toekomst van Landsmeer. Zo is het niet afgesproken.