brief OR 19 nov. 2018


De Ondernemingsraad Landsmeer 19 november 2018

Geachte heer (gemeentesecretaris)

De Ondernemingsraad (OR) heeft de afgelopen maanden vele malen signalen ontvangen dat er onvrede heerst bij de medewerkers van de gemeente Landsmeer.

Naar aanleiding van deze signalen besloot de OR een bijeenkomst te organiseren. Een bijeenkomst zonder (voormalig) MT, huidige teammanagers en College zodat er open gesproken kon worden. Deze bijeenkomst vond op 12 november 2018 plaats in het dorpshuis. De opkomst was grootschalig. Meer dan driekwart van de (vaste) medewerkers was aanwezig. Alle afdelingen waren vertegenwoordigd.

Tijdens de bijeenkomst hebben de medewerkers vrijuit kunnen spreken over de bij hen levende onvrede. Wij hebben waargenomen dat er bij de overgrote meerderheid van de aanwezige medewerkers ernstige twijfels bestaan over het functioneren van de secretaris. Er is, samenvattend, geen vertrouwen en draagvlak in de aansturing van de organisatie en het gevoerde personeelsbeleid.

IJ begrijpt dat wij, de OR, zijn geschrokken van wat we tijdens de bijeenkomst hebben gehoord en wij betreuren ten zeerste de ontstane situatie.

Dit betekent voor ons dat er aanleiding is om met u in gesprek te gaan. Dit zal onderdeel zijn van de vervolgstappen die we aan zullen wenden om tot een oplossing te komen van deze ongewenste situatie. We vragen u om uw medewerking en uw inzet om binnen onze organisatie een verandering tot stand te brengen zodat er weer met plezier en vertrouwen gewerkt kan worden.

De eerste stap die de OR onderneemt is een externe deskundige inschakelen die ons adviseert en helpt. Ons streven is om iemand aan te wijzen met een gemeenschappelijke goedkeuring. De OR neemt hiertoe het initiatief.

Deze brief wordt vanmiddag op intranet geplaatst zodat iedereen op de hoogte is van de stappen die de OR neemt om deze situatie op te lossen. We zien uit naar positieve gesprekken en een duurzame oplossing.

Hoogachtend ,

De Ondernemingsraad Landsmeer

Voorzitter