26 nov 2018 uitnodiging van gemeentesecretaris


Landsmeer, 26 november 2018

Beste collega’s

lk heb vorige week twee brieven ontvangen die over mij als gemeentesecretaris gaan. De eerste is van 19 november j.l van de OR. De tweede is 22 november j.l. van ene “Leonidas”, die de brief aan raadsleden heeft gemaild.

Uit oogpunt van openheid treffen jullie hierbij een copy van beide brieven aan.

Mijn persoonlijke, eerste reactie wil ik graag met jullie delen en wet op dinsdag 27 november a.s. om 13.00 uur in de Kweekvijver van het gemeentehuis. Ook zal daarbij ingegaan worden op het vervolgproces.

Je bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn en in de gelegenheid gesteld om je vragen stellen. lk hoop je morgen te zien.

Met vriendelijke groet,

(gemeentesecretaris)