vragen kwartier 20 dec 2018


Vragenkwartier raadsvergadering[1] Art 49 RvO

 

04-12-2018 Datum indiening:

Naam indiener:        Positief  Landsmeer

 

Onderwerp: collegebesluit de GS nog langer aan te houden tot in 2019

Bijgaand het openbare collegebesluit om de gemeentesecretaris langer in dienst te nemen van 07-02-2017 tot 01-01-2019.

Tijdens de raad van 22 november 2018 meldde de voorzitter Anne Lize van der Stoel dat de GS nog langer aanbleef dan 01-01-2019

Positief Landsmeer heeft de indruk dat het een puinhoop is onder het aansturen van de ambtenaren door betrokken GS.  De openbare brandbrief van onrust van ambtenaren van 22 november 2018 spreekt boekdelen.

Daarnaast heeft Positief Landsmeer zelf kunnen aanschouwen de afgelopen jaren hoe het gaat onder ambtenaren onder leiding van de GS en kan de beweringen uit de brandbrief staven.

Daarnaast is er een grote wisseling van relatief nieuwe jonge stagelopers en ambtenaren geweest de afgelopen jaren  en in mindere mate nog gaande. Dit over de periode van het aantreden van GS tot voor kort.

Er wordt tot voor kort  een hele andere koers gevaren: meer ambtenaren, oudere ervarene nieuwkomers, zo lijkt het.

Graag krijgen we het nieuwe collegebesluit  waarin tot verlenging dienstverband van de GS is gekomen,  ter voorkoming dat deze vraag niet ingevuld kan worden in deze vraag formulier, zal Positief Landsmeer deze vraag ook nog separaat stellen

 

Vraag: 

  1. Wat is de aanleiding voor deze koerswijziging van ambtenaren aantrekken?
  2. Wat heeft de GS veroorzaakt dat er zoveel onrust is onder ambtenaren?
  3. Wat heeft de GS tot nu toe daadwerkelijk gedaan in het kader van de bestuurlijke toekomst waar verschillen berichten over zijn
  4. Hoe kan een dergelijke positieve beoordeling van het collegebesluit uit 07-02-2017 zo in tegenstelling zijn voor de resultaten die nu voor ons liggen: Wisseling beleid aantrekken ambtenaren, brandbrief Ambtenaren, angstcultuur,’ verwijdering’ Oostzaan en Wormerland uit bestuurlijke toekomst?
  5. Wist het college al voor de begroting dat de GS langer zou aanblijven