Introductie en dankwoord


Introductie en dankwoord inzake vooraf besproken verdwijdering van een volksvertegenwoordiger uit de raadsvergadering.

Naar aanleiding van het filmpje van de LOL van 26 april en 17 mei 2024 is het tijd om zaken recht te zetten.

Op 25 april 24 is raadslid La Fontaine openbaar en publiekelijk tijdens de gemeenteraad -onterecht-, op voorstel van de burgemeester, uit de raad gezet.  Dit blijkt vooraf te zijn afgesproken door de gevestigde orde. Logisch dat de spanning voor de burgemeester/voorzitter in de raad dermate groot was opgebouwd, dat hij een wettelijke artikel toepaste dat op dat moment helemaal niet van toepassing was. Dus eigenlijk een verschutting voor de burgemeester en de raad die voor zijn voorstel stemde.

Positief Landsmeer moest wèl aan het raadsbesluit gehoor geven om de vergadering te verlaten wegens de persoonlijk aanval op de heer La Fontaine. Anders was hi wèl in overtreding.  Hij verliet de vergadering. In de persoonlijke toelichting van de burgemeester in het filmpje april na de vergadering, haalt de burgemeester allemaal vaagheden in onbewezen stellingen naar boven om de heer La Fontaine in een kwaad daglicht te stellen;Te stigmatiseren/brandmerken.  Er wordt dus op de persoon gespeeld en niet op de bal door de burgemeester. Een scheidsrechter zou hem het veld uitgestuurd hebben wegens vuil spel.

Positief Landsmeer vroeg later om opheldering voor de grond, op dat moment, van de verwijdering uit de raad. Die vragen stellen kan op basis van  gemeentelijke art 47 vragen te stellen aan het college. Deze vragen worden tot nu toe niet behandeld.  De griffier dacht, al of niet in opdracht, dat het geen vragen voor het college zijn.  De griffier giste dat ik uitgenodigd zou zijn om een kopje koffie bij de burgemeester te nuttigen om één en ander te bespreken.  Ter eerste was dat een vergissing, want ik had geen uitnodiging ontvangen en ten tweede spoel je het debacle van onterechte verwijdering uit de raad niet weg met een kopje koffie.  Positief Landsmeer wil gewoon dat de vragen om opheldering beantwoord worden en dus dat krijgt zijn vervolg.

La Fontaine heeft aan de LOL gevraagd een weerwoord te mogen geven op het filmpje van 26 april 24, want het filmpje van de LOL is zonder hoor en wederhoor uitgezonden .

3 weken na het voorval van onterechte verwijdering uit de raad, heeft de LOL gemeend een filmprogramma op te stellen voor een weerwoord voor Positief Landsmeer vlak voor de commissievergadering op 16 mei 2024 . La Fontaine wilde graag de burgemeester ter verantwoording roepen.   Het plan van de LOL was anders. Niet de burgemeester zou komen , maar de ‘voorafgesproken’ raadsleden die hun stem al hadden gegeven voor verwijdering uit de raadsvergadering van 25 april 2024. Hoe doorzichtig is dat? De raadsleden kunnen voor hun fatsoen niet meer terug, want ze hebben voor verwijdering gestemd…  tja, dan krijg je natuurlijk een gekleurde mening.  La Fontaine heeft de LOL daar vooraf op geattendeerd.   De gevolgen zijn dat Positief Landsmeer daarop gaat reageren.

En hier is het spreekwoord van toepassing:  Al is de leugen nog zo snel; de waarheid achterhaalt haar wel.

We hebben nog al wat documentatie achter de hand voor andere voorvallen. De burgemeester meldt in het filmpje (april 24) dat La Fontaine onwaarheden en interne zaken naar buiten heeft gebracht. Wat dan is de vraag? Dat is nogal een beschuldiging. dat gaan we ook aan hem vragen.

Daarom verzoekt Positief Landsmeer de lezers de datum van 18 mei 2024 in het hoofd te houden. Tot nu toe heeft La Fontaine nauwelijks iets naar buiten gebracht. Vanaf 18 mei gaat Positief Landsmeer openheid van zaken geven; Wil niet meer monddood gemaakt worden of doodgezwegen. Er gaat wat veranderen.

Na alle tegenwerkingen en valse beschuldiging is PL wel genoodzaakt voor zich op te komen en steun te zoeken. Daarom moet Positief Landsmeer vanaf nu naar buiten treden. De burgemeester heeft gekozen voor het publieke domein de strijd voort te zetten. Positief Landsmeer neemt de handschoen op met open vizier.

Positief Landsmeer dankt de Lokale Omroep Landsmeer, Axel Damme van Lokaal Landsmeer en de Burgemeester voor hun inzet deze start te maken om openheid van zaken te geven.

André La Fontaine, fractievoorzitter Positief Landsmeer.

terug naar hoofd pagina