rol van de raad


Beste Lezers,

De rol van de raad is die van controlerend, kaderstellend en budgetrecht.  In dit drama van ambtenaren kan de raad alleen het college van burgemeester en wethouders aanspreken en ter verantwoording roepen.   De raad is verkeerd geïnformeerd door het college. 20 december 2018 kon de waarnemend burgemeester mevrouw Van der Stoel de Raad in beslotenheid juist informeren. Dat is niet gedaan. Wel is er een besloten vergadering geweest op 20 december over een onderwerp wat de raad al uit de openbare collegebesluiten kon destilleren. Totaal overbodig en een gemiste kans van het college.

De raad zal zich moeten beraden hoe hiermee om te gaan

In het verleden werd de raad verboden om met ambtenaren te spreken.

Positief Landsmeer heeft al een boze brief geschreven aan de waarnemend burgemeester Mevrouw van der Stoel (klik hier)