angstcultuur en het gevecht


2 jan 2019

Steun onze ambtenaren. Er zou sprake zijn van intimidatie en verbaal geweld door hun baas, de gemeentesecretaris.  Je zal er maar afhankelijk van zijn. Angstcultuur!

Er gebeuren niet zulke mooie zaken in de gemeente Landsmeer vanuit het bestuur (College) naar de vaste medewerkers (ambtenaren).

voorinformatie en daaronder de data van het gevecht.

  1. Ambtenaren hebben een OR (OndernemeningsRaad) die hun belangen zo goed mogelijk behartigt.
  2. De baas van ambtenaren is de gemeentesecretaris.  De gemeentesecretaris is bij de beraadslaging van het college van burgemeester en wethouders altijd aanwezig. Het college weet dus van situatie.
  3. Al geruime tijd worden ambtenaren geïntimideerd en bestookt met verbaal geweld door de gemeentesecretaris.
  4. Je hebt vaste ambtenaren en ingehuurde ambtenaren.
  5. Het gaat hier om een grote meerderheid  van onze vaste ambtenaren die al jaren met hart en ziel voor de gemeente Landsmeer en zijn inwoners werken.
  6. Je zal maar in een afhankelijke positie als ambtenaar zitten en je baas intimideert je, gepaard gaand met verbaal geweld. Dat is niet gezond. Een angstcultuur is gemaakt.  Daar wordt je ziek van.

12 november 2018 was er een ‘besloten’ vergadering van ambtenaren in het Dorpshuis (ongeveer 80% van de vaste medewerkers) die vrij over de  problematiek konden spreken. De OR heeft naar aanleiding van haar bevindingen op  12 nov een brief opgesteld voor de gemeentesecretaris voor 19 november 2018. De OR is ook geschrokken.

19 november 2018 is de brief namens ambtenaren door de OR  aan de gemeentesecretaris overhandigd in een gematigde vorm.  Samenvattend behelst de brief  geen vertrouwen en draagvlak in de aansturing van de organisatie en het gevoerde personeelsbeleid te hebben. Dat is nogal wat!  De reactie van de gemeentesecretaris was volgens de OR een uiting van verbaal geweld, bedreigingen naar het personeel en gebrek aan inleving.  Eén van de zinnen die de gemeentesecretaris daarbij uitgesproken zou hebben, luidde in de trant van  “als ik eráán ga, gaan jullie mee” ..(dat staat in de brief van 5 december 2018)…  (klik hier voor de brief van 19 nov)

22 november 2018 ontving de gehele raad een anonieme brandbrief, een noodkreet van ambtenaren:  de brandbrief  van ambtenaren, gezonden aan alle raadsleden van Landsmeer onder de naam van Leonidas. Diezelfde avond was er een besloten vergadering met college en raad over dit onderwerp.  Het college zou de raad nader informeren. (klik hier voor de brief van Leonidas)

26 november 2018 uitnodiging van gemeentesecretaris om te praten (klik hier voor deze brief)

29 november 2018 artikel in de krant noord hollandsdagblad (klik hier voor dit artikel)

5 december 2018 nadere uitleg van de OR aan het college. Deze brief is zeer ernstig! Deze brief is door de OR vastgehouden tot 2 januari 2019 (Zeer belangrijke brief en feitelijke opzegging van het vertrouwen klik hier)

10 december 2018 De commissaris van de koning is persoonlijk op de hoogte gesteld van de situatie aan de hand van eerdere informatie. (niet de bief van 5 december 2018)

13 december 2018 verslag OR  en deadline 31 december 2018 (klik hier)

20 december 2018 Positief Landsmeer wil een interpellatie houden over de situatie. Dit wordt niet toegestaan door de raad. Wel vraagt Positief Landsmeer in het ‘vragenkwartier’ over de gemeentesecretaris. De antwoorden van de portefeuillehouder zijn onbevredigend. (vragen bijgaand)

2 januari 2019 brief OR; constatering dat het college Landsmeer niets heeft gedaan en dat de OR niets anders kan doen dan openbaar maken van de brief van 5 december 2018 zoals is afgesproken. (klik hier voor die brief)

2/3 januari 2019 krantenartikel NHD maakt melding van het opzeggen van het vertrouwen  klik hier voor het krantenartikel